Med valsning förbereds metallen för tillverkning

Innan en metallprodukt kan genomgå automatpressning måste den ha rätt tjocklek. Plåten som används på verkstäder som bockar kommer redo för tillverkning. Med valsning har den fått rätt tjocklek och det är viktigt. Det går ju inte att jobba med plåtband eller rör som är ojämna, då blir produkterna bristfälliga.

Valsning ger jämnt material

Valsning är verkligen en smart teknik. Den går ut på att material liksom pressas in mellan två roterande valsar som kommer att minska tjockleken på materialet. Det här fungerar både på tjocklek och på bredd. Resultatet är plåt, rör och mer som håller rätt tjocklek hela vägen igenom.

Valsningen behövs för olika typer av metallprodukter

Det är inte så svårt att räkna ut att stora rullar med plåt har genomgått någon form av tillverkningsprocess för att bli så tunna. Valsningen är det som gör att man kan få en stor rulle med stål eller annan metall som har en jämn och tunn struktur.

Material förlorar inte sin styrka för att det valsas. Det blir redo för vidare produktion. Verkstaden som ska tillverka delar med bockning eller kantpressning kan lita på att de kommer att hålla måttet. Det här eliminerar problem med svinn på grund av metallmaterial som inte är jämnt.

Även rörbockning kräver valsning

Även arbetsmetoder som rörbockning kräver att materialet som matas in i maskinen är jämnt. Rör förbereds med valsning och det gör att de kan formas till färdiga produkter utan särskilt förarbete eller efterarbete.

Om röret hade haft olika tjocklek på olika ställen hade det gett skeva produkter som inte hade varit särskilt användarvänliga. Valsningen är alltså en mycket viktig metod även då det rör förberedelse av rör som inte är platta som stålband och ark.

Valsningen används för olika material

Intressant nog är det inte bara metallindustrin som tjänar på att få material som har valsats. Valsning är också en metod som används för material som plast och glas. På så vis är det flera industrier som drar stor nytta av att få hjälp av metoden.

Liksom kantpressen och bockningsmaskinen jobbar valsen på ett effektivt sätt. Oavsett det material som matas in i den kommer produktionen att ske snabbt och precist. Det går att göra specifika inställningar för att få en viss tjocklek.

När valsen väl drar igång kommer materialet som matas in i den att få den önskade formen. Därefter kan det rullas eller förpackas på andra sätt för att skickas vidare till de industrier som har behov av materialet för produktion av delar och produkter.

 

Valsningen är som grunden av produkthuset

Precis som att grunden på ett hus måste vara välgjord för att det ska stå stadigt måste valsningen utföras på rätt sätt för bra slutprodukter. I Sverige finns teknologin såväl som kunskapen om hur metallmaterial och andra material ska valsas på rätt sätt.

14 sep 2019