Bockning – ett samarbete mellan robot och människa

Med bockning kan man bearbeta plåtprofiler på ett smidigt sätt och även forma viktiga detaljer för olika typer av produkter.

Svenska metallverkstäder jobbar med olika slags pressningsteknik för att ta fram delar som ska användas inom industri och näringsliv. Med hjälp av moderna maskiner och datorer så kan man skapa en stor volym av komponenter som håller exakta dimensioner och dessutom en mycket hög kvalitet. Dagens bockning skiljer sig stort från det som var fallet för hundra år sedan, men man är fortfarande beroende av samma grundkoncept som går ut på att man böjer metall och formar den för att skapa delar som kan användas på olika sätt. Viktiga användningsområden för de detaljer som bockas fram är butiksinredning, kontorsinredning, bilindustri och även metallindustrin där man ständigt behöver nya delar och verktyg.

Formning av plåtprofiler
När man ska ta fram en specifik del eller detalj så matar man för det mesta in sin plåtprofil i bockningsmaskinen som utför det arbete som den är programmerad för. Med bockning så kan man jobba med många olika slags format och storlekar. Man kan rulla, böja med kant, och forma rör som ska behålla sin ihålighet. Beroende på bockningens ändamål så väljer man rätt typ av material, datorprogramerar sin bockningsmaskin för att sedan överse processen. Operatörer måste ha stor kunskap om allt från material till de nya datorstyrda maskinerna, samt vara insatta i teknik för efterbehandling. En och samma verkstad kan bestå av datoriserade såväl som manuella maskiner, så bred kunskap är ett måste för att jobbet ska flyta på snabbt och effektivt.

Effektiv pressningsteknik
Effektiv pressningsteknik innebär förstås att man finner en balans mellan det gamla hantverket och den nya tekniken. Även om man inte längre måste bära tunga plåtstycken så kräver den nya tekniken med robotar att man förstår hur dessa ska drivas på rätt sätt. Det räcker ju med en millimeters snedsteg för att en hel komponent ska sabbas då den viks till i bockningspressen på fel sätt. Operatören har ett stort ansvar och det kan ta tid att få till ett lyckat samarbete mellan maskin och människa. När allt fungerar som det ska så kan man dock se att datortekniken ger möjlighet att ta fram nya delar utan onödiga tester. Man kan ju simulera sin produktion i datorn med vetskap om att man kommer att få fram en exakthet då datorprogrammet kan kommunicera med pressen tack vare att operatörer klarar av att hantera programmering och justeringar under arbetets gång.

Från plåt till färdig detalj
Vägen från plåt till färdig detalj behöver inte alls vara lång. Faktum är att det kan handla om 10 meter på ett verkstadsgolv där man har rullar med plåt som matas in i bockningsmaskinen som sedan spottar ut de färdiga detaljerna för enkel transportering till ytbehandling och montering. Processen kan verka magisk men allting är noga kontrollerat och ett resultat av god planering. Numera så kan en verkstad klara av stora produktioner utan att behöva ta hjälp av underleverantörer och det spar på tid. Även om man kanske måste lägga ut efterarbetet på en legotillverkare så kan man se att modern bockning är snabb och effektiv. Detta är något som ger besparingar för alla inblandade.