Kantpressar som ger kostnadseffektiva tillverkningsprojekt

Det har hänt en hel del inom utvecklingen av kantpressar. Det här är givetvis ett svar på de krav om snabbhet och precision som finns men också något som beror på att tillverkare vill klara av mer. Med de moderna kantpressarna så kan man jobba med många olika typer av projekt. Då det går att bocka tjock och tunn plåt med samma maskin så kan man ta på sig fler projekt över en kortare tidsperiod. Resultaten är fortsatt goda och verkstaden drar nytta av att kunna jobba snabbt utan att det drar ner på kvalitet.

Nöjda kunder med snabba kantpressar

För slutkunden så är det egentligen tre saker som får mycket stor betydelse. Precis hur delarna eller produkterna som behövs kommer att tillverkas med kantpressar och bockningsmaskiner är inte så relevant. Kunden ser snarare på hur snabbt produktionen blir klar, vilken kvalitet den kommer att hålla, och framförallt vad den kommer att kosta. När det blir positiva svar på alla dessa tre punkter så kommer slutkunden att gilla läget. Så enkelt är det.

Snabbare kantpressar som är flexibla och ger mycket goda resultat är att föredra. Med dessa så kan man hålla det som lovas av säljpersonen på företaget. Man vet precis vad som kan förväntas och hur slutresultatet kommer att se ut. Tidsplanering blir också mycket enklare då man kan lita på att maskinen klarar jobbet. Det blir sällan tal om stopp för utbyte av delar, och med automatiken så kan man jobba på dygnet runt då det behövs.

Nöjda operatörer

Men det är inte bara slutkunden som ser storheten i de resultat som den moderna generationen av kantpressar erbjuder. För operatören så får det också betydelse att kunna jobba på ett ergonomiskt sätt. Tjock och tunn plåt kan vara tung och mycket otymplig. Att mata den in i en maskin som fungerar mindre bra kan bli hälsofarligt. I varje fall då olämpliga rörelser upprepas dagligen.

Med ljudlös drift så får man också en mycket trevligare plats att arbeta på. Det kan till och med bli så att man slipper jobba med hörselskydd. Det här är ju något som även påverkar hur man kan jobba tillsammans. Man hör sina medarbetare mycket bättre om man inte har hörselskydd och maskiner inte ständigt dånar och bankar i bakgrunden. När en arbetsdag är slut så finns det mer energi och det påverkar hela livet på ett positivt sätt.

De moderna kantpressarna har också mycket enkel användning. De har touch skärmar som gör att man lätt kan ställa in produktionen och följa den. Det gör att det blir mycket trevligare och effektivare att jobba som operatör på en verkstad som erbjuder den allra senaste formen av bockningsteknik.

5 feb 2018