Kantpressning formar metall på ett effektivt vis

Kantpressning är en effektiv teknik för att exakt böja och forma metall såsom plåt och aluminium.

Det finns idag ett otroligt stort användningsområde för metaller, och för att de ska kunna formas till funktionella produkter har en mängd tekniker utvecklats. Kantpressning, även kallat kantbockning, är en sådan teknik som böjer och formar arbetsstycken av olika storlek med mycket stor precision. Tack vare avancerade datorsystem kan processen både förkortas och resultatet bli än mer exakt, samtidigt som produktionskostnaden är mycket låg.

Hur går det till?
En kantpress består av två huvuddelar, dels ett knivformat öververktyg och dels ett spårformat underverktyg, ofta format som ett V, och används framförallt för att forma plåt. Med denna teknik böjs plåt längs en linje. Det går till så att ett arbetsstycke placeras emellan de två verktygen och trycks ihop med hjälp av pressen. Därmed uppstår en form, till exempel ett veck eller böjning, på arbetsstycket. Veckets form och storlek beror på hur tjockt arbetsstycket är, hur djupt ner det pressas ner i underverktyget och öververktygets position i förhållande till underverktyget. Det finns olika pressningsmaskiner som är anpassade för olika storlekar, men kantpressning är mest kostnadseffektivt på plåt som är upp till 12 mm tjockt. Det finns kraftfulla pressar som även klarar av tjockare plåt och andra metaller, men då kan det ibland vara svårt att hålla kostnaden lika låg som vid pressning av tunnare arbetsstycken.

Cnc-styrning
Liksom många industrimaskiner är pressningsmaskiner till stor del styrda av komplexa datorprogram och industrirobotar. Cnc-styrning är mycket vanlig och innebär att en design på en produkt programmeras in i en dator som överför detta till maskinen i form av kommandon. Även om detta gör att en stor del av processen automatiseras kräver det kunniga och noggranna Cnc-operatörer. De måste både hantera datortekniken och skapa ett korrekt bockprogram, med kommandon för de vinklar som ska böjas, samt har förståelse för maskinen och kantpressning som teknik. När bockprogrammet är färdigt ställer maskinen automatiskt in rätt höjd och djup för den första pressningen, och ändrar dessa kontinuerligt under bockprogrammet. Industrirobotar kan användas då arbetsstycken är tunga och otympliga vilket också garanterar en säker arbetsmiljö.

En kombination av tekniker
Kantpressning är bland det mest exakta sättet att böja plåt och även mycket små böjningar och veck kan uppnås tack vare de avancerade maskiner som finns idag. Dessutom är tekniken billig även vid små volymer. Ofta krävs det fler än en typ av metallbearbetning för att uppnå ett slutresultat och därför ligger det stor kunskap och planering bakom varje steg. Pressning används för det mesta i kombination med andra typer av metallbearbetning såsom svetsning och svarvning, och beroende på produkt väljs alltid den mest lämpliga tekniken eller kombination av tekniker. Oavsett varje tekniks begränsningar kan de när de kombineras ge ett gott resultat till lägsta möjliga pris och till minsta möjliga produktionstid. Detta är en nödvändighet för den moderna industrin där det finns ett närmast obegränsat antal olika metallprodukter som behöver genomgå en mängd olika processer innan de är färdiga. På grund av detta behov så utvecklas det hela tiden allt bättre och allt mer precisa metoder som kan möta efterfrågan.

 

Här finns mer info om företagen som gör att denna sida kan finnas