Hydraulpressning för djup pressning

Hydraulpressning är den ideala pressmetoden då man effektivt vill uppnå djupa och jämna slag.

Metallbearbetning är en mångsidig vetenskap som kräver en mängd maskiner och avancerade datorer för att kunna tillverka alla de komplexa produkter som dagens samhälle behöver. I allt från möbler och köksmaskiner till bilar och datorer finns metallkomponenter som har genomgått noggrann och precis formning och behandling. Många av de vanligaste metallprodukterna har genomgått någon form av pressning, och det finns flera olika typer av pressmaskiner för olika syften. En vanlig sådan typ kallas hydraulpressning.

Olika typer av pressning
Pressning är en teknik som har funnits länge och innebär att man med hjälp av olika verktyg pressar ett arbetsstycke för att forma det. Beroende på hur stort och tjockt arbetsstycket är, och beroende på vilken form man vill uppnå sker pressningen med olika styrka och med olika antal upprepningar per minut. Med hjälp av pressning kan man exempelvis bocka plåt, vilket innebär att man böjer plåten i olika riktningar, och man kan slå ut hålformer, vilket är användningsbart vid exempelvis tillverkning av gångjärn. En annan vanlig form av pressning är kantpressning, vilket är ett sätt att skapa exakta vinklar och kanter i plåt. Detta kan man göra med hjälp av hydraulpressning.

Vad är en hydraulpress?
En hydraulpress fungerar med hjälp av hydraulmekanismen. Detta är en mekanism där trycksatt hydraulolja överför energin i en motor till en hydraulmotor. Med denna mekanism uppnår man en mycket precis och jämn överföring av energin som är mindre begränsad än mekanisk kraftöverföring. I en hydraulpress är alltså själva presshuvudet anslutet till en kolv som löper i en cylinder och genom att pressas in i en olja överförs energin till en större kolv som driver presslagen. En av de stora fördelarna med hydraulpressningen är styrkan och jämnheten i presslagen, och därför passar denna typ av pressning prefekt för produkter som håller jämn tjocklek och behöver djup. Även kantpressning, där man skapar skarpa veck och kanter i plåt, kan utföras mycket väl med en hydraulpress.

Användningsområden och fördelar
Många produkter behöver genomgå djupdragning vid tillverkningen, som till exempel aluminiumburkar som används till läskedrycker. Dessa behöver ha en tunn yta men helt jämn och cylindriskt formad yta med ett kraftigt djup. Denna typ av form uppnås bäst genom hydraulpressning. Verktyget i pressen slår med jämna slag ner i ett underverktyg med plåten emellan de två verktygen. Underverktyget matchar formen som man vill uppnå och plåten formas efter denna genom att tryckas ner av öververktyget. Anledningen till att hydraulpressen utför detta arbete bäst är tack vare att presskraften är mycket jämn och kraftfull, och leder till snabba resultat. Cykeltiden är kort vilket leder till effektiv producering som sparar både pengar och tid. Som för alla maskiner i dagens metallindustri är kraven på så pass låg tillverkningskostnad och så hög kvalitet som möjligt det som styr utvecklingen, och man kommer hela tiden på nya sätt att förbättra tekniker och göra dem än mer specifika för vissa ändamål. Hydraulpressen är en av de framgångsrika maskinerna som har kommit med denna utveckling.