Effektivisera med excenterpressning

Excenterpressning är ett effektivt sätt att hantera flera olika pressningsmoment med en maskin.

För dagens metallindustri är effektivitet a och o för att lyckas tillverka bästa möjliga produkter på kortast möjliga tid, och till lägsta möjliga kostnad. Pressmaskiner är mycket användbara för metallbearbetning och används för en rad olika syften. Beroende på maskin kan man skapa fina böjningar, skarpa vinklar och göra hål. Excenterpressning är ett sätt att kombinera flera olika pressmoment i en maskin och på så sätt spara både tid och pengar under produktionen.

Vad innebär pressning?
Pressning som teknik är mycket enkelt, och fungerar genom att ett verktyg med stor kraft upprepade gånger slår eller pressar ett arbetsstycke av metall, ofta plåt, och på så sätt formar det. Idag utnyttjas denna enkla teknik i mycket avancerade pressmaskiner, som finns för olika syften. Man kan böja plåt genom en bockningsmaskin eller vara ute efter att skapa skarpa och precisa kanter genom kantbockning. Idag handlar allt om att effektivisera produktionen och arbeta med så flexibla maskiner som möjligt, och därför finns pressmaskiner som syftar till att kombinera flera vanliga moment i en och samma maskin. Genom excenterpressning uppnås just detta.

Vad är en excenterpress?
En excenterpress drivs med hjälp av excentermekanismen vilket är en mekanism som uppfanns redan på 1780-talet. Denna mekanism utnyttjar kraften i en cirkulär rörelse och omvandlar den till en linjär rörelse. Denna mekanism passar för maskiner där tryckkraften är stor, och därför är det perfekt för pressning som kräver maskiner med enorm presskraft. Detta innebär att en excenterpress är mycket kraftfull verktyg och kan hantera även mycket stora arbetsstycken samt snabbt producera större volymer. En av de stora vinsterna med excenterpressningen är att cykeltiderna förkortas kraftigt tack vare maskinens mångfacetterade kapacitet. Under en och samma cykel kan man både bocka, kantpressa och stansa ett arbetsstycke.  En mängd olika verktyg kan användas, och man kan till och med specialbeställa särskilda verktyg då det finns behov för en särskilt ovanlig formning. Excenterpressen har därför ett mycket brett användningsområde, den kan lika smidigt användas för ett som för flera moment, och för både små och stora volymer.

Ekonomiska fördelar
Tack vare modern teknik är det mycket smidigt att använda en excenterpress, även vid stora volymer och komplexa komponenter. Man tar hjälp av de avancerade datorer och styrsystem som dagens industriverkstäder har till sitt förfogande för att se till att hela volymen som ska produceras noggrant planeras och registreras av datorerna. Många moment kan idag också simuleras innan maskinerna börjar jobba, för att garantera att måtten från ritningarna stämmer. Rent ekonomiskt är det naturligtvis en stor fördel att utföra flera moment vid ett och samma tillfälle. På så sätt sparas den tid som det tar att byta verktyg eller forsla ett arbetsstycke mellan maskiner, och tid är pengar. Idag är konkurrensen hård, det finns ett stort utbud av billiga metallprodukter och det är viktigt att hålla produktionskostnaderna nere och samtidigt inte låta detta gå ut över slutproduktens kvalitet. Excenterpressning är en bra lösning för effektiv metallbearbetning, där varken kvaliteten blir lidande eller kostnaden skenar iväg.