Böja metall med rörbockning

Rörbockning är ett billigt och effektivt sätt att böja rör av metall vilket är nödvändigt för formandet av många typer av produkter.

Idag består mycket av våra mest använda produkter av metall som på olika sätt har formats och behandlats för att fylla sin funktion samt vara slitstarka. Rörbockning är en metod där metaller böjs i olika vinklar genom en typ av press. På så sätt kan olika former skapas, och en vanlig sådan är rör. Denna teknik används för att skapa till exempel kranar, avgasrör och vattenledningar och används inom allt från fordonsindustri till vårdindustri. Tack vare modern teknik är bockningsmaskiner numera mycket avancerade och effektiva och de kan enkelt producera de stora volymer som olika industrier kräver.

Olika typer av rörbockningsmetoder
Det finns olika typer av bockningsmaskiner för rörbockning, från mindre manuella till stora hydrauliska som fungerar med hjälp av datorer och industrirobotar. Man kan bocka rör av olika omfång men de vanligaste måtten är 6 mm till 70 mm i ytterdiameter. Man använder sig av en rad olika tekniker för att böja rör i olika vinklar och samtidigt undvika sprickor och buckliga ytor. Till exempel kan använda sig av varmbockning och kallbockning, där skillnaden är att man vid varmbockning använder sand inuti röret medan man med kallbockning skapar en slags tunnel som motsvarar rörets ytterdiameter. De är båda effektiva sätt att skydda röret från att spricka eller på andra sätt deformeras under bockningen.

Metallbearbetning i steg
Rörbockningen utförs idag liksom de flesta typer av metallbearbetning på industriell väg, genom automatiserade maskiner och datorer. Det kräver stor kunskap och erfarenhet för att bocka då det är en mycket exakt teknik. Även om maskinen gör det faktiska jobbet måste den hela tiden kontrolleras av kunniga operatörer som också måste ha full kompetens vad gäller datorer vilka har en stor betydelse och utgör en viktig del i dagens industriverkstäder. Bockning används ofta i kombination med andra typer av metallbearbetning såsom svetsning och ytbehandling. Vid svetsning fogar man samman olika metaller vilket skapar en komponent som är starkare än de olika metallerna är separat. Resultatet kan sen tas vidare för att bockas och sedan behöva ytbehandling. Ytbehandling är ofta det sista steget, men kan också göras på ett tidigare stadium, och involverar ofta olika metoder som syftar till att skydda metallytan mot rost och slitage. Ofta krävs ett samarbete av flera tekniker för att nå slutresultatet.

Fördelar och användningsområden
Tack vare dagens moderna maskiner är rörbockning mycket effektivt och billigare än andra metoder för metallbearbetning såsom svetsning och skarvning. Det krävs mycket stora krafter för att böja rör och bockningsmaskiner gör detta på snabbast möjliga sätt. Har man chansen att se bockning är det en fascinerande process som ser så enkelt ut att man lätt glömmer hur mycket kunskap och avancerad teknik som ligger bakom. Även om maskinerna idag är datorstyrda är det ju bakom varje dator en människa som både ska ge kommandon, planera arbetsprocessen och kontrollera resultatet. Kraven på kort produktionstid och snabb leverans gör tekniker som bockning oumbärliga och maskinerna har dessutom en bred kapacitet för rör av alla storlekar och material.